Nespavost – nová epidemie dneška a jak na ni

Podle zpráv České televize trpí nespavostí v ČR cca. 40% lidí.  S postupujícím věkem se toto procento zvyšuje. Špatný spánek je dobrou živnou půdou pro vznik mnoha civilizačních chorob. Proto je opravdu důležité postarat se o to, aby byl spánek co možná nejklidnější a dokázal zregenerovat organizmus nejen pro nadcházející den.

Možná se ptáte, kde má tato porucha svůj původ? V tomto článku jsme vybrali podle našeho názoru 5 vlivů, které mohou vést ke zhoršení spánku. Několik z těchto bodů prokazatelně (viz. publikace) spánek narušují.

1.
Elektrosmog

V naší domácnosti dnes září kde co: WIFI, domácí telefony DECT, Babyphony, mobily, tablety, PC, elektroměry, televize, hrací konzole, bluetooth atd. Tato zařízení vysílají vlny od 1 – 3 gigaherz (vlnová délka 30 – 10 cm). Čím silnější záření tím kratší je vlnění. V obytných místnostech se mohou vlny křížit a vznikat tak mnohem silnější pole.

Příjem záření po telefonickém hovoru u 5, 10 letého a dospělého člověka

Bylo by asi naivní domnívat se, že toto záření nemá na naše mozkové vlny žádný dopad. Studie z Massachusetts Institute of Technology (MIT) prokázala, že vysokofrekvenční radiace způsobuje poruchy spánku a s tím spojené další omezení jako jsou:

  • nedostatečná koncentrace
  • špatná nálada
  • u dětí pak hyperaktivita a poruchy chování.

Je tedy určitě dobré vypínat na noc všechna zařízení produkující tato elekromagnetická pole a začít chránit sebe a své nejbližší.

2.
Amalgám a elektrogalvanizmus zubů

Elekrické proudění můžeme najít i v naší ústní dutině. Toto probíhá mezi kovy použitých na zubní výplně nebo protetika (např. titanové implantáty). V přítomnosti několika různých kovů (např. amalgám a zlato) se měřitelné elektrické proudění zesiluje a blokuje tak funkce energetických drah (meridiánů) příslušného zubu a orgánu. Toto elektromagnetické proudění sahá od 0 až do 4 mcA (mikroampér).

To vede ke:

  • Zvyšení uvolňování iontů toxických kovů z plomb (hlavně rtuti)
  • Vznikají tak záněty nervů a neuralgie
  • Dráždí nervy v oblasti hlavy a zubů. To může vést k patologickému nabuzení nervového systému a nespavosti.

Ve spojení se zářením mobilních telefonů se tato pole uvnitř naší hlavy zesilují. Podle různých měření až 400x (zdroj: Přednáška Dr.med. Joachim Mutter Akasha Congress Back2Health 2016).

Obrázek jsou z ordinace Dr. Johanna Lechnera.

Metalická korunka zesilující záření zasahující mozek

Co s tím?
Odstínit místo ke